Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรมล่าสุด

99000000 12007235_1084338971604250_1536180082_n dlit22 88888807999 989 45988 24467 4545 loykatung 5656 232333 2525 090898 2243wref 12345 22222e432re 45646546 224355 5657679 45436457 4564576547

ประกาศ

12776919_1067291686642312_494242262_oIMAGE ดังข่าวเกมส์
Sunday, 28 June 2015
  โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาภายในครั้งที่39 ประจำปี2558 “ดังข้าวเกมส์” ระหว่างวันที่2-3 กรกฎาคม2558 ***พิเศษสุดในวันที่2... MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE พิธีไหว้ครู
Thursday, 11 June 2015
    ขอเชิญชวนนักเรียนและศิษย์เก่าโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงร่วมงานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา๒๕๕๘ MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 ตรัง-กระบี่
Thursday, 09 July 2015
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 ตรัง-กระบี่ ตรวจติดตามงบประมาณประจำปี 2558 ความเรียบร้อยอาคารสถานที่ ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการอื่นๆ MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE รักษาความปลอดภัยนักเรียนทุกเช้า-เย็น
Thursday, 09 July 2015
พ.ต.ท.ยุทธศักดิ์ นุสรรัมย์ รองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเหนือคลอง พบปะพูดคุยกับนักเรียนยามเช้า... MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE ประกาศตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2558
Thursday, 16 July 2015
ประกาศตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียน ที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒๐-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ระดับชั้น ม.๑-ม.๖   MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE วันภาษาไทย
Thursday, 23 July 2015
เชิญร่วมงาน "วันภาษาไทยแห่งชาติ" วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ชมนิทรรศการ การแสดงบนเวทีของนักเรียน... MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
Sunday, 26 July 2015
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงเชิญชวนคณะครู-อาจารย์ นักเรียน ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) ในวันที่ ๒๘-๒๙ ก.ค. ๒๕๕๘... MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE นิเทศติดตาม
Thursday, 06 August 2015
คณะกรรมการศึกษานิเทศ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 มานิเทศติดตามผล การเรียนการสอนภายในห้องเรียนของโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง   MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE ประชุมคณะกรรมการ สพม 13
Thursday, 20 August 2015
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต13 โดยมี ผอ.สัจจา ศรีเจริญ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯเขต13 เป็นประธานการประชุม     MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE ประเมินติดตามนโยบายเร่งด่วนโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง
Monday, 14 December 2015
คณะกรรมการนิเทศ ติดตามความพร้อมการบริหารจัดการสถานศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 ประเมินติดตามนโยบายเร่งด่วนโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง       MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE แสดงความยินดีคุณครูที่สอบบรรจุข้าราชการได้
Tuesday, 15 December 2015
ผู้อำนวยการสมศักดิ์ ณ ถลาง มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีคุณครูที่สอบบรรจุข้าราชการได้ อ.จักรพันธ์ สุดรักษ์, อ.นันทนา บุหลันพฤกษ์ ,อ.รุ่งรัชนี วรเกียรติกุล ,อ.สุวรรณี จงจิตร... MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE พิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
Wednesday, 16 December 2015
ผู้บริหาร คณะครู-อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช                     MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE งานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๕
Saturday, 12 December 2015
โรงเรียนเหนือคลงประชาบำรุงเข้าร่วมงานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๙-๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา         MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE ประกาศตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียน ที่ ๒/๒๕๕๘
Monday, 28 December 2015
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงประกาศตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียน ที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๔-๘ มกราคม ๒๕๕๙ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖   MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE ประกาศรับสมัครนักเรียนโควต้าโรงเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
Wednesday, 13 January 2016
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงประกาศรับสมัครนักเรียนโควต้าโรงเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓... MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE มอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่คณะกรรมการสถานศึกษาและหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดกระบี่
Monday, 11 January 2016
ผู้อำนวยการสมศักดิ์ ณ ถลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูอาจารย์ มอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่คณะกรรมการสถานศึกษาและหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดกระบี่ MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง มอบทุนการศึกษา
Thursday, 21 January 2016
ท่านผู้อำนวยการนรายณ์ นาคปนทอง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 15,000 บาทให้กับนักเรียนโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 14 คน   MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE คณะกรรมการติดตาม โครงการ DLIT
Monday, 15 February 2016
คณะกรรมการติดตามดูแลโครงการขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT มาติดตามดูแลผลการใช้อุปกรณ์ สื่อ... MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม จังหวัดพัทลุง มาศึกษาดูงานด้านสภานักเรียน
Wednesday, 17 February 2016
ต้อนรับผู้บริหาร คณะครู-อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม จังหวัดพัทลุง มาศึกษาดูงานด้านสภานักเรียนของโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง   MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
ประชุมเครือข่ายป้องกันพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน
Thursday, 18 February 2016
รองธีระยุทธ ทองใบใหญ่และครูอนงค์นาฏ คงนิล กลุ่มงานบริหารบุคคลโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงร่วมประชุมเครือข่ายป้องกันพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงรับการตรวจราชการแบบบูรณาการรอบที่1 จากท่านสุจิตรา พัฒนะภูมิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ
Wednesday, 24 February 2016
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงรับการตรวจราชการแบบบูรณาการรอบที่1 จากท่านสุจิตรา พัฒนะภูมิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
ประกาศแจ้งตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558
Thursday, 25 February 2016
ประกาศแจ้งตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 นักเรียนระดับชั้น ม.1,ม.2,ม.4 และ ม.5 ระหว่างวันที่ 29 ก.พ - 4 มี.ค. 2559 MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง
Thursday, 03 March 2016
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงโดยผู้อำนวยการพัชรินทร์ ปลอดฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานที่ประชุม MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
ประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษา ของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2558
Sunday, 20 March 2016
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2558ประเมินโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่เกณฑ์มาตรฐานสากล
Wednesday, 30 November -0001
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่เกณฑ์มาตรฐานสากล(กิจกรรมสอนเสริมพิเศษโโยผู้เชี่ยวช่าญ)โดย งบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดกระบี่   ประจำปีงบประมาณ 255829 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม  2558 ณ... MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE กิจกรรมวันสุนทรภู่
Friday, 26 June 2015
กิจกรรมวันสุนทรภู่ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE กิจกรรมกีฬาสีภายใน
Sunday, 28 June 2015
กิจกรรมกีฬาสี  ภายใน ระหว่างวันที่  16 - 30 มิถุนายน 2558 MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม
Wednesday, 01 July 2015
  วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE อบรมขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน
Friday, 10 July 2015
10 กรกฎาคม 2558  นักเรียนเข้าร่วมอบรมขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งกล่าวเปิดงานโดยรองธีระยุทธ ทองใบใหญ่ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา   MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
Saturday, 11 July 2015
โครงการกิจกรรมวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายระหว่างวันที่  11 - 12 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง   MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE โครงการ Math one back to school
Tuesday, 14 July 2015
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  จัดโครงการ Math  one back to school   ปี 6 ณ  อาคารเอนกประสงค์   ในวันที่   14   กรกฎาคม 2558    MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE กิจกรรมค่ายพัฒนาการอ่าน-เขียนภาษาไทย
Tuesday, 14 July 2015
  กลุ่มสาระฯภาษาไทยจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาการอ่าน-เขียนภาษาไทย ให้กับนักเรียนที่ห้องสมุดโรงเรียน   MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE โครงการ"เยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด"
Thursday, 16 July 2015
16-17 กรกฎาคม 2558 นักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการ"เยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด" ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ
Wednesday, 22 July 2015
อบรม"โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ" เสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันทางสังคม จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษเขต13  ณ โรงแรมบุญสยาม MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE มอบเกียรติบัตรนักเรียนระดับจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมค่ายนักเรียนแกนนำ
Monday, 27 July 2015
ผู้อำนวยการสมศักดิ์ ณ ถลาง มอบเกียรติบัตรนักเรียนระดับจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมค่ายนักเรียนแกนนำเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันทางสังคม ในวันที่ 22 ก.ค. 58... MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา
Wednesday, 29 July 2015
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงร่วมกิจกรรมสมโภชเทียนพรรษาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ ศาลาประชาคม อ.เหนือคลอง     MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE กิจกรรม Big Cleaning Day
Wednesday, 29 July 2015
กิจกรรม Big Cleaning Day ของนักเรียนโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE ค่ายบูรณาการ EIS Camp
Thursday, 30 July 2015
นักเรียน EIS ม.1และ ม.2 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง เข้าค่ายบูรณาการ EIS Camp ณ ไร่ปรีดา วันที่ 30กรกฎาคม -1สิงหาคม 2558... MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE กิจกรรมวันภาษาไทย
Wednesday, 05 August 2015
          ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี "วันภาษาไทยแห่งชาติ" ภาษานอกจากจะเป็นเครื่องสื่อสารเเสดงความ รู้สึกนึกคิดของคนทั่วโลกเเล้วยังเป็นเครื่องเเสดงให้เห็นวัฒนธรรม อารยธรรม เเละเอกลักษณ์... MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE เหนือคลองเกมส์ครั้งที่ 18
Thursday, 06 August 2015
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงร่วมงานกีฬา "เหนือคลองเกมส์ครั้งที่ 18" ณ สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย   MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE โครงการค่ายเยาวชนต้นกล้า ไม่พึ่งพายาเสพติด
Tuesday, 11 August 2015
10-12 สิงหาคม 2558 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงเข้าร่วมอบรม"โครงการค่ายเยาวชนต้นกล้า ไม่พึ่งพายาเสพติด" เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา มหาราชินี   MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE ๑๒ สิงหา มหาราชินีวันแม่แห่งชาติ ปี๒๕๕๘
Thursday, 20 August 2015
 ๑๒ สิงหา มหาราชินีวันแม่แห่งชาติ ปี๒๕๕๘ MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE ยินดีต้อนรับ อธิการบดี คณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยไป๋เซ่อ
Thursday, 20 August 2015
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง ยินดีต้อนรับ อธิการบดี คณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยไป๋เซ่อ คณะผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน 热烈欢迎百色学院校长、老师、甲米各校总负责人及各位嘉宾莅临我校交流学习。 MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE GSB Youth Club 2015
Thursday, 20 August 2015
GSB Youth Club 2015The Memories of School Bank by GSB 14-15  สิงหาคม 2558ณ สุภารอยัลบีช อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการเยาวชนสัมพันธ์ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 4) YOUTH CLUB 2015 BY GSB 17 (THE MEMORIES OF SCHOOL BANK BY GSB 17) ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2558 ณ... MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE โครงการ "ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมาย"
Thursday, 20 August 2015
อบรมโครงการ "ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมาย" ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชากรแบบองค์รวม
Saturday, 22 August 2015
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชากรแบบองค์รวม(ด้านการศึกษา,การเรียนรู้) โดย... ครูลิลลี่   MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE โครงการขับขี่ปลอดภัย นักเรียนใส่ใจกฏวินัยจราจร"
Saturday, 22 August 2015
อบรม"โครงการขับขี่ปลอดภัย นักเรียนใส่ใจกฏวินัยจราจร" จัดทำใบขับขี่ 22-23 สิงหาคม โดยโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงร่วมกับขนส่งจังหวัดกระกระบี่       MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE งานมหกรรมศีลธรรมและกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา
Thursday, 27 August 2015
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษานำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมศีลธรรมและกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา ที่วัดแก้วโกรวาราม 1. การแข่งขัน ตอบปัญหาธรรมะ ระดับม.ต้น... MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ม.3 ม.6
Saturday, 12 September 2015
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาติว  O-Net  ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.3  และ ม.6 กลุ่มสาระภาษาไทย  วันที่  12 -13 กันยายน  2558     MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE "สายสัมพันธ์......วันเกษียณสุข"
Wednesday, 30 September 2015
"สายสัมพันธ์......วันเกษียณสุข" โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง ครูผู้เกษียณทั้ง 5 ท่าน อ.สมชัย ตันติปาลีพันธ์,อ.วินัย ทองทิพย์,อ.ทรงศักดิ์ เจียวก๊ก,อ.สุวนิตย์ ชูช่วย,และ อ.สุทธินี... MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
Open House เปิดประตูสู่สถานศึกษา & ประเพณีลอยกระทง 2558
Friday, 20 November 2015
 Open House เปิดประตูสู่สถานศึกษา & ประเพณีลอยกระทง 2558       MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE พิธีราชสดุดีลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง
Wednesday, 25 November 2015
พิธีราชสดุดีลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE สอบธรรมศึกษา นักเรียนระดับชั้นม.ต้น
Tuesday, 01 December 2015
สอบธรรมศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง   MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE 5 ธันวาคม 2558
Saturday, 05 December 2015
5 ธันวาคม 2558 ผู้บริหาร คณะครู-อาจารย์ บุคลากรโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงร่วมทำบุญตักบาตร ร่วมลงนามและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันพ่อ 5 ธันวา มหาราช ณ อำเภอเหนือคลอง     MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
Wednesday, 09 December 2015
เนื่องในวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีถือเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ผู้บริหาร คณะครู-อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กล่าวคำปฏิญาณ... MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE โครงการประกวดวาดภาพระบายสี โตโยต้า รถยนต์ในฝัน
Wednesday, 23 December 2015
โครงการประกวดวาดภาพระบายสี โตโยต้า รถยนต์ในฝัน       MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE กิจกรรมต้อนรับวันปีใหม่
Monday, 28 December 2015
กิจกรรมวันปีใหม่โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง ภาคเช้า       กีฬาพื้นบ้านและกิจกรรมในห้องเรียนภาคบ่าย      ร่วมกิจกรรม ณ อาคารเอนกประสงค์การประกวด The Face NP MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE โครงการขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Saturday, 09 January 2016
โครงการขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 9-10 ม.ค. 2559 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง                                                         MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
Wednesday, 17 February 2016
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้าได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 ดูรูปภาพ     MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน
Thursday, 18 February 2016
เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง ประจำปีการศึกษา 2559 MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2558
Monday, 22 February 2016
งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2558   MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด ไม่คิดลองยา
Monday, 22 February 2016
โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด ไม่คิดลองยา โดยเครือข่ายเยาวชนมดเฮ้วจ.กระบี่ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน จ.กระบี่ และ ชมรม To Be Number One โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง     MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนสำเร็จการศึกษาปี 2558
Tuesday, 29 March 2016
 พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนสำเร็จการศึกษาปี 2558 MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสมศักดิ์   ณ  ถลาง

081-797-7043

รองผู้อำนวยการ


นายทำนอง    จำนงค์รัตน์
บริหารงานงบประมาณ

089-687-7289


นายไชยพงษ์   ชุมศรี
บริหารงานวิชาการ


นายธีระยุทธ   ทองใบใหญ่
บริหารงานบุคคล

094-585-4405


นายกีรติ   แวหะยี
บริหารงานทั่วไป

089-726-2935

นาฬิกา

Admin

ปฏิทิน

May 2016
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

สถิติผู้เข้าชม

Articles View Hits
70918

เข้าสู่ระบบ

ออนไลน์ล่าสุด

We have 17 guests and no members online

 

โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง  197  ม.ต.เหนือคลอง ถ.เพชรเกษม  อ.เหนือคลอง  จ.กระบี่ 81130
โทรศัพท์  : 07-569-1470  Fax : 07-569-1903
E-mail : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  เว็บไซต์ : http://www.nkpr.ac.th