Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรมล่าสุด

40 tobe 5ss 9898 898989 99000000 12007235_1084338971604250_1536180082_n dlit22 88888807999 989 45988 24467 4545 loykatung 5656 232333 2525

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

13281737_10208080043226608_991163382_n 13275715_10208080043386612_967405213_n 13278083_10208080043066604_1607308143_n 13275787_10208080042906600_553632074_n 13278177_10208080042026578_521510299_n 13282063_10208080041386562_834419777_n 13282321_10208080041746571_346998579_n 13296138_10208080042186582_1157106869_n 13292877_10208080042626593_1803910302_n 13288965_10208080040146531_1223686989_n 13296181_10208080040186532_1485293907_n

กิจกรรม 5 ส

S__2359298 S__2359299 S__2359300 S__2359301 S__2359303 S__2359305 S__2359306 S__2359308 S__2359309 S__2359311IMAGE ดังข่าวเกมส์
Sunday, 28 June 2015
  โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาภายในครั้งที่39 ประจำปี2558 “ดังข้าวเกมส์” ระหว่างวันที่2-3 กรกฎาคม2558 ***พิเศษสุดในวันที่2... MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE พิธีไหว้ครู
Thursday, 11 June 2015
    ขอเชิญชวนนักเรียนและศิษย์เก่าโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงร่วมงานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา๒๕๕๘ MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 ตรัง-กระบี่
Thursday, 09 July 2015
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 ตรัง-กระบี่ ตรวจติดตามงบประมาณประจำปี 2558 ความเรียบร้อยอาคารสถานที่ ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการอื่นๆ MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE รักษาความปลอดภัยนักเรียนทุกเช้า-เย็น
Thursday, 09 July 2015
พ.ต.ท.ยุทธศักดิ์ นุสรรัมย์ รองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเหนือคลอง พบปะพูดคุยกับนักเรียนยามเช้า... MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE ประกาศตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2558
Thursday, 16 July 2015
ประกาศตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียน ที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒๐-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ระดับชั้น ม.๑-ม.๖   MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE วันภาษาไทย
Thursday, 23 July 2015
เชิญร่วมงาน "วันภาษาไทยแห่งชาติ" วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ชมนิทรรศการ การแสดงบนเวทีของนักเรียน... MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE นิเทศติดตาม
Thursday, 06 August 2015
คณะกรรมการศึกษานิเทศ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 มานิเทศติดตามผล การเรียนการสอนภายในห้องเรียนของโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง   MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE ประชุมคณะกรรมการ สพม 13
Thursday, 20 August 2015
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต13 โดยมี ผอ.สัจจา ศรีเจริญ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯเขต13 เป็นประธานการประชุม     MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE ประเมินติดตามนโยบายเร่งด่วนโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง
Monday, 14 December 2015
คณะกรรมการนิเทศ ติดตามความพร้อมการบริหารจัดการสถานศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 ประเมินติดตามนโยบายเร่งด่วนโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง       MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE แสดงความยินดีคุณครูที่สอบบรรจุข้าราชการได้
Tuesday, 15 December 2015
ผู้อำนวยการสมศักดิ์ ณ ถลาง มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีคุณครูที่สอบบรรจุข้าราชการได้ อ.จักรพันธ์ สุดรักษ์, อ.นันทนา บุหลันพฤกษ์ ,อ.รุ่งรัชนี วรเกียรติกุล ,อ.สุวรรณี จงจิตร... MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE พิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
Wednesday, 16 December 2015
ผู้บริหาร คณะครู-อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช                     MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE ประกาศตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียน ที่ ๒/๒๕๕๘
Monday, 28 December 2015
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงประกาศตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียน ที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๔-๘ มกราคม ๒๕๕๙ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖   MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE ประกาศรับสมัครนักเรียนโควต้าโรงเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
Wednesday, 13 January 2016
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงประกาศรับสมัครนักเรียนโควต้าโรงเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓... MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE มอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่คณะกรรมการสถานศึกษาและหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดกระบี่
Monday, 11 January 2016
ผู้อำนวยการสมศักดิ์ ณ ถลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูอาจารย์ มอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่คณะกรรมการสถานศึกษาและหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดกระบี่ MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง มอบทุนการศึกษา
Thursday, 21 January 2016
ท่านผู้อำนวยการนรายณ์ นาคปนทอง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 15,000 บาทให้กับนักเรียนโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 14 คน   MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE คณะกรรมการติดตาม โครงการ DLIT
Monday, 15 February 2016
คณะกรรมการติดตามดูแลโครงการขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT มาติดตามดูแลผลการใช้อุปกรณ์ สื่อ... MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
ประกาศแจ้งตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558
Thursday, 25 February 2016
ประกาศแจ้งตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 นักเรียนระดับชั้น ม.1,ม.2,ม.4 และ ม.5 ระหว่างวันที่ 29 ก.พ - 4 มี.ค. 2559 MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ศตวรรษที่ ๒๑ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
Tuesday, 10 May 2016
๑๐-๑๑ พ.ค. ๒๕๕๙ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงจัดอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ศตวรรษที่ ๒๑  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมี  นายศังกร รักชูชื่น ผอ.สพม.๑๓... MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE ประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษา ของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2558
Sunday, 20 March 2016
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2558ประเมินโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง   คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง
Thursday, 03 March 2016
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงโดยผู้อำนวยการพัชรินทร์ ปลอดฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานที่ประชุม   MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงรับการตรวจราชการแบบบูรณาการรอบที่1 จากท่านสุจิตรา พัฒนะภูมิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ
Wednesday, 24 February 2016
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงรับการตรวจราชการแบบบูรณาการรอบที่1 จากท่านสุจิตรา พัฒนะภูมิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ   คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE ประชุมเครือข่ายป้องกันพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน
Thursday, 18 February 2016
รองธีระยุทธ ทองใบใหญ่และครูอนงค์นาฏ คงนิลกลุ่มงานบริหารบุคคลโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงร่วมประชุมเครือข่ายป้องกันพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม จังหวัดพัทลุง มาศึกษาดูงานด้านสภานักเรียน
Wednesday, 17 February 2016
ต้อนรับผู้บริหาร คณะครู-อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม จังหวัดพัทลุง มาศึกษาดูงานด้านสภานักเรียนของโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง   MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE เตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559
Thursday, 12 May 2016
11-12 พ.ค.2559 เตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม   MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
Sunday, 26 July 2015
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงเชิญชวนคณะครู-อาจารย์ นักเรียน ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) ในวันที่ ๒๘-๒๙ ก.ค. ๒๕๕๘... MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE งานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๕
Saturday, 12 December 2015
โรงเรียนเหนือคลงประชาบำรุงเข้าร่วมงานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๙-๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา      ... MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE นักเรียนชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โครงการพี่ได้ให้น้องได้ยิ้ม ร่วมกับสถานีวิทยุ FM99 MHz สถานีวิทยุเพื่อคุณธรรมและจริยธรรมกระบี่ จัดรายการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
Saturday, 28 May 2016
นักเรียนชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โครงการพี่ได้ให้น้องได้ยิ้ม ร่วมกับสถานีวิทยุ FM99 MHz สถานีวิทยุเพื่อคุณธรรมและจริยธรรมกระบี่ จัดรายการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก    MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่เกณฑ์มาตรฐานสากล
Wednesday, 30 November -0001
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่เกณฑ์มาตรฐานสากล(กิจกรรมสอนเสริมพิเศษโโยผู้เชี่ยวช่าญ)โดย งบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดกระบี่   ประจำปีงบประมาณ 255829 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม  2558 ณ... MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE กิจกรรมวันสุนทรภู่
Friday, 26 June 2015
กิจกรรมวันสุนทรภู่ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE กิจกรรมกีฬาสีภายใน
Sunday, 28 June 2015
กิจกรรมกีฬาสี  ภายใน ระหว่างวันที่  16 - 30 มิถุนายน 2558 MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม
Wednesday, 01 July 2015
  วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE อบรมขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน
Friday, 10 July 2015
  10 กรกฎาคม 2558  นักเรียนเข้าร่วมอบรมขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งกล่าวเปิดงานโดยรองธีระยุทธ ทองใบใหญ่ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา     MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
Saturday, 11 July 2015
โครงการกิจกรรมวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายระหว่างวันที่  11 - 12 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง   MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE โครงการ Math one back to school
Tuesday, 14 July 2015
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  จัดโครงการ Math  one back to school   ปี 6 ณ  อาคารเอนกประสงค์   ในวันที่   14   กรกฎาคม 2558    MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE กิจกรรมค่ายพัฒนาการอ่าน-เขียนภาษาไทย
Tuesday, 14 July 2015
  กลุ่มสาระฯภาษาไทยจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาการอ่าน-เขียนภาษาไทย ให้กับนักเรียนที่ห้องสมุดโรงเรียน   MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE โครงการ"เยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด"
Thursday, 16 July 2015
  16-17 กรกฎาคม 2558 นักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการ"เยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด" ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ
Wednesday, 22 July 2015
อบรม"โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ" เสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันทางสังคม จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษเขต13  ณ โรงแรมบุญสยาม   MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE มอบเกียรติบัตรนักเรียนระดับจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมค่ายนักเรียนแกนนำ
Monday, 27 July 2015
ผู้อำนวยการสมศักดิ์ ณ ถลาง มอบเกียรติบัตรนักเรียนระดับจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมค่ายนักเรียนแกนนำเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันทางสังคม ในวันที่ 22 ก.ค. 58... MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา
Wednesday, 29 July 2015
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงร่วมกิจกรรมสมโภชเทียนพรรษาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ ศาลาประชาคม อ.เหนือคลอง     MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE กิจกรรม Big Cleaning Day
Wednesday, 29 July 2015
กิจกรรม Big Cleaning Day ของนักเรียนโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE ค่ายบูรณาการ EIS Camp
Thursday, 30 July 2015
นักเรียน EIS ม.1และ ม.2 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง เข้าค่ายบูรณาการ EIS Camp ณ ไร่ปรีดา วันที่ 30กรกฎาคม -1สิงหาคม 2558... MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE กิจกรรมวันภาษาไทย
Wednesday, 05 August 2015
          ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี "วันภาษาไทยแห่งชาติ" ภาษานอกจากจะเป็นเครื่องสื่อสารเเสดงความ รู้สึกนึกคิดของคนทั่วโลกเเล้วยังเป็นเครื่องเเสดงให้เห็นวัฒนธรรม อารยธรรม เเละเอกลักษณ์... MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE เหนือคลองเกมส์ครั้งที่ 18
Thursday, 06 August 2015
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงร่วมงานกีฬา "เหนือคลองเกมส์ครั้งที่ 18" ณ สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย   MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE โครงการค่ายเยาวชนต้นกล้า ไม่พึ่งพายาเสพติด
Tuesday, 11 August 2015
10-12 สิงหาคม 2558 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงเข้าร่วมอบรม"โครงการค่ายเยาวชนต้นกล้า ไม่พึ่งพายาเสพติด" เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา มหาราชินี   MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE ๑๒ สิงหา มหาราชินีวันแม่แห่งชาติ ปี๒๕๕๘
Thursday, 20 August 2015
 ๑๒ สิงหา มหาราชินีวันแม่แห่งชาติ ปี๒๕๕๘ MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE ยินดีต้อนรับ อธิการบดี คณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยไป๋เซ่อ
Thursday, 20 August 2015
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง ยินดีต้อนรับ อธิการบดี คณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยไป๋เซ่อ คณะผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน 热烈欢迎百色学院校长、老师、甲米各校总负责人及各位嘉宾莅临我校交流学习。 MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
GSB Youth Club 2015
Thursday, 20 August 2015
GSB Youth Club 2015The Memories of School Bank by GSB 14-15  สิงหาคม 2558ณ สุภารอยัลบีช อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช   โครงการเยาวชนสัมพันธ์ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 4) YOUTH CLUB 2015 BY GSB 17 (THE MEMORIES OF SCHOOL BANK BY GSB 17) ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2558 ณ... MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE โครงการ "ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมาย"
Thursday, 20 August 2015
อบรมโครงการ "ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมาย" ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชากรแบบองค์รวม
Saturday, 22 August 2015
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชากรแบบองค์รวม(ด้านการศึกษา,การเรียนรู้) โดย... ครูลิลลี่   MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE โครงการขับขี่ปลอดภัย นักเรียนใส่ใจกฏวินัยจราจร"
Saturday, 22 August 2015
อบรม"โครงการขับขี่ปลอดภัย นักเรียนใส่ใจกฏวินัยจราจร" จัดทำใบขับขี่ 22-23 สิงหาคม โดยโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงร่วมกับขนส่งจังหวัดกระกระบี่       MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE งานมหกรรมศีลธรรมและกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา
Thursday, 27 August 2015
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษานำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมศีลธรรมและกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา ที่วัดแก้วโกรวาราม 1. การแข่งขัน ตอบปัญหาธรรมะ ระดับม.ต้น... MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ม.3 ม.6
Saturday, 12 September 2015
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาติว  O-Net  ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.3  และ ม.6 กลุ่มสาระภาษาไทย  วันที่  12 -13 กันยายน  2558     MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE "สายสัมพันธ์......วันเกษียณสุข"
Wednesday, 30 September 2015
"สายสัมพันธ์......วันเกษียณสุข" โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง ครูผู้เกษียณทั้ง 5 ท่าน อ.สมชัย ตันติปาลีพันธ์,อ.วินัย ทองทิพย์,อ.ทรงศักดิ์ เจียวก๊ก,อ.สุวนิตย์ ชูช่วย,และ อ.สุทธินี... MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
Open House เปิดประตูสู่สถานศึกษา & ประเพณีลอยกระทง 2558
Friday, 20 November 2015
 Open House เปิดประตูสู่สถานศึกษา & ประเพณีลอยกระทง 2558       MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE พิธีราชสดุดีลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง
Wednesday, 25 November 2015
พิธีราชสดุดีลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE สอบธรรมศึกษา นักเรียนระดับชั้นม.ต้น
Tuesday, 01 December 2015
สอบธรรมศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง   MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE 5 ธันวาคม 2558
Saturday, 05 December 2015
5 ธันวาคม 2558 ผู้บริหาร คณะครู-อาจารย์ บุคลากรโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงร่วมทำบุญตักบาตร ร่วมลงนามและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันพ่อ 5 ธันวา มหาราช ณ อำเภอเหนือคลอง     MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
Wednesday, 09 December 2015
เนื่องในวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีถือเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ผู้บริหาร คณะครู-อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กล่าวคำปฏิญาณ... MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE โครงการประกวดวาดภาพระบายสี โตโยต้า รถยนต์ในฝัน
Wednesday, 23 December 2015
โครงการประกวดวาดภาพระบายสี โตโยต้า รถยนต์ในฝัน       MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE กิจกรรมต้อนรับวันปีใหม่
Monday, 28 December 2015
กิจกรรมวันปีใหม่โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง ภาคเช้า       กีฬาพื้นบ้านและกิจกรรมในห้องเรียนภาคบ่าย      ร่วมกิจกรรม ณ อาคารเอนกประสงค์การประกวด The Face NP MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE โครงการขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Saturday, 09 January 2016
โครงการขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 9-10 ม.ค. 2559 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง                                                         MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
Wednesday, 17 February 2016
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้าได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 ดูรูปภาพ     MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน
Thursday, 18 February 2016
เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง ประจำปีการศึกษา 2559   คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2558
Monday, 22 February 2016
งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2558 คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด ไม่คิดลองยา
Monday, 22 February 2016
โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด ไม่คิดลองยา โดยเครือข่ายเยาวชนมดเฮ้วจ.กระบี่ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน จ.กระบี่ และ ชมรม To Be Number One โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง  ... MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนสำเร็จการศึกษาปี 2558
Tuesday, 29 March 2016
 พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนสำเร็จการศึกษาปี 2558 MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
ฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
Thursday, 26 May 2016
25-27 พ.ค. 2559 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
โครงการเยาวชนต้นกล้าทำดีเพื่อพ่อ ลด ละ เลิก ยาเสพติด
Thursday, 26 May 2016
27 พ.ค.2559 กลุ่มงานบริหารบุคคล งานพัฒนาคุณภาพนักเรียนได้จัดอบรมโครงการเยาวชนต้นกล้าทำดีเพื่อพ่อ ลด ละ เลิก ยาเสพติด ให้กับนักเรียน ณ โรงไฟฟ้าลิกไนต์จังหวัดกระบี่ MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE เข้าร่วมแข่งขันประกวดเขียนเรียงความ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อม
Friday, 27 May 2016
27 พ.ค. 2559 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันประกวดเขียนเรียงความ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่    MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE ร่วมกิจกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
Sunday, 29 May 2016
ร่วมกิจกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย   MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
กิจกรรมส่งเสริมและปลูกฝังนิสัยรักการออมกับธนาคารออมสินโรงเรียนให้แก่นักเรียน ‪
Monday, 30 May 2016
กิจกรรมส่งเสริมและปลูกฝังนิสัยรักการออมกับธนาคารออมสินโรงเรียนให้แก่นักเรียน ‪ม‬.1/9 Cr.อ.รัชพร / อ.สุนิตย์ / อ.อรวรรณ MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE
IMAGE ผู้อำนวยการสมศักดิ์ ณ ถลาง มอบเกียรติบัตรให้กับลูกเสือที่เข้าร่วมอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่
Tuesday, 31 May 2016
ผู้อำนวยการสมศักดิ์ ณ ถลาง มอบเกียรติบัตรให้กับลูกเสือที่เข้าร่วมอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่   MOD_GLOBALNEWS_READ_MORE_TITLE

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสมศักดิ์   ณ  ถลาง

081-797-7043

รองผู้อำนวยการ


นายทำนอง    จำนงค์รัตน์
บริหารงานงบประมาณ

089-687-7286


นายกีรติ   แวหะยี
บริหารงานวิชาการ

089-726-2935


นายธีระยุทธ   ทองใบใหญ่
บริหารงานบุคคล

094-585-4405

 

 

 

 

 

 

นาฬิกา

Admin

ปฏิทิน

June 2016
SMTWTFS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

สถิติผู้เข้าชม

Articles View Hits
76849

เข้าสู่ระบบ

ออนไลน์ล่าสุด

We have 2 guests and no members online

 

โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง  197  ม.ต.เหนือคลอง ถ.เพชรเกษม  อ.เหนือคลอง  จ.กระบี่ 81130
โทรศัพท์  : 07-569-1470  Fax : 07-569-1903
E-mail : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  เว็บไซต์ : http://www.nkpr.ac.th