ข่าวประชาสัมพันธ์
แอดมินมีกิจกรรมดีๆที่จะให้ทุกคนได้สร้างแรงบันดาลใจกับความมหัศจจรย์ทางวิทยาศาสตร์ อพวช. ระหว่างวันที่ 21 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-16.00น. ณ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะ (อ่าน 2) 25 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 (ห้องเรียนพิเศษ EIS) ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 5) 25 ม.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายชั่วโมง ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่วโมง (อ่าน 162) 28 ต.ค. 65
ทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศลเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2566 สามารถติดต่อเพื่อขอรับใบสมัครได้ที่ห้องแนะแนว (อ่าน 270) 19 ต.ค. 65
ค่ายคณิตศาสตร์ที่นักเรียนตั้งตารอมาแล้ว รีบไปสมัครกันนะเพราะเค้ารับจำนวนจำกัด (อ่าน 295) 26 ส.ค. 65
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม English Camp 2022 (อ่าน 342) 19 ส.ค. 65
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (อ่าน 308) 10 ส.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ (อ่าน 340) 02 ส.ค. 65
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ 9-11 สิงหาคม 2565 (อ่าน 317) 02 ส.ค. 65
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 317) 22 ก.ค. 65
เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม ‘ASEAN SURVEY บินทะลุฟ้าพาทัวร์อาเซียน 2022’ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (อ่าน 304) 18 ก.ค. 65
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี (อ่าน 319) 11 ก.ค. 65
กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา (อ่าน 286) 07 ก.ค. 65
ประกาศลิงก์รับสมัครรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 30) 09 มี.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 401) 03 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ห้องเรียนพิเศษ EIS (อ่าน 370) 03 มี.ค. 65
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง ขอแจ้งเรื่องประกาศผลนักเรียนโควตาโรงเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 550) 04 ก.พ. 65
ประกาศจากกลุ่มบริหารวิชาการ ให้นักเรียนที่ได้โควตาแผนการเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ยืนยันสิทธิ์ (อ่าน 721) 04 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (อ่าน 640) 18 ม.ค. 65
รับสมัครนักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 589) 07 ม.ค. 65
รายละเอียดการสมัครโควต้าโรงเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 612) 07 ม.ค. 65
ระเบียบเครื่องแต่งกายนักเรียนโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 620) 29 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว(ชาวต่างชาติ) สอนวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 577) 29 พ.ค. 64
ประกาศจากงานรับนักเรียน ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 568) 29 พ.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ห้องเรียนทั่วไป ) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 607) 24 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 585) 24 พ.ค. 64
ประกาศแจ้งรายละเอียดการสอบคัดเลือกและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ EIS ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 773) 31 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กำหนดการจัดการเรียนการสอนกรณีพิเศษ วันที่ 9 และ14-15 ธ.ค.63 (อ่าน 808) 07 ธ.ค. 63
ตารางเรียน / ห้องเรียน ม.1- ม.6 เทอม 1ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 47) 30 มิ.ย. 63
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 993) 11 มิ.ย. 63
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 966) 10 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้านโรงเรียน (อ่าน 1178) 09 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 และ ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 แบบออนไลน์ (อ่าน 2578) 30 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน (อ่าน 1073) 30 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน (อ่าน 845) 24 มี.ค. 63
กำหนดการมอบเอกสารแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 916) 19 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการตามมติรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 807) 19 มี.ค. 63
ประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 800) 18 มี.ค. 63
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน (อ่าน 616) 17 มี.ค. 63
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง(ชาวต่างชาติ)สอนวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 665) 17 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 896) 16 มี.ค. 63
แนวปฏิบัติในการรับฟังผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๔ และ ปีที่ ๕ ประ (อ่าน 842) 11 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(EIS)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ปีที่๔ ปีการศ (อ่าน 746) 10 มี.ค. 63
ข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ (โครงการ EIS ) (อ่าน 722) 06 มี.ค. 63