ภาพกิจกรรม
ประชุมหารือการออกกฎระเบียบเกี่ยวกับทรงผมนักเรียน
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 งานกิจการนักเรียน โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง นำโดย นายจรูญ รักบุตร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมกับคณะครูงานกิจการนักเรียน ได้จัดประชุมหารือการออกกฎระเบียบเกี่ยวกับทรงผมนักเรียนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวแทนนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2566,15:18   อ่าน 69 ครั้ง