ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบเครื่องแต่งกายนักเรียนโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 158) 29 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว(ชาวต่างชาติ) สอนวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 149) 29 พ.ค. 64
ประกาศจากงานรับนักเรียน ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 141) 29 พ.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ห้องเรียนทั่วไป ) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 187) 24 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 180) 24 พ.ค. 64
ประกาศแจ้งรายละเอียดการสอบคัดเลือกและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ EIS ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 389) 31 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กำหนดการจัดการเรียนการสอนกรณีพิเศษ วันที่ 9 และ14-15 ธ.ค.63 (อ่าน 394) 07 ธ.ค. 63
ตารางเรียน / ห้องเรียน ม.1- ม.6 เทอม 1ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 27) 30 มิ.ย. 63
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 609) 11 มิ.ย. 63
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 591) 10 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้านโรงเรียน (อ่าน 594) 09 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 และ ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 แบบออนไลน์ (อ่าน 2008) 30 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน (อ่าน 696) 30 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน (อ่าน 525) 24 มี.ค. 63
กำหนดการมอบเอกสารแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 573) 19 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการตามมติรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 501) 19 มี.ค. 63
ประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 532) 18 มี.ค. 63
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน (อ่าน 364) 17 มี.ค. 63
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง(ชาวต่างชาติ)สอนวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 398) 17 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 598) 16 มี.ค. 63
แนวปฏิบัติในการรับฟังผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๔ และ ปีที่ ๕ ประ (อ่าน 592) 11 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(EIS)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ปีที่๔ ปีการศ (อ่าน 474) 10 มี.ค. 63
ข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ (โครงการ EIS ) (อ่าน 482) 06 มี.ค. 63