ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการฝึกอบรมทบทวนความรู้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง จัดกิจกรรมการฝึกอบรมทบทวนความรู้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ นำโดย นายเทวัน เงาะเศษ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมี นายชำนาญ แสงทอง นายกสโมสรลูกเสือปกาสัย นายสวัสดี สงฆ์รักษ์ ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ นายสนิท ณ ระนอง ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ นายสุรพงค์ วรรณโน ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ นางอาภาพรรณ แสงทอง ผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาดและนางณัฐปภัสร์ จันท์เสถียร วิทยากรผู้บำเพ็ญประโยชน์ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม ณ อาคารอเนกประสงค์/อาคาร 42 ปี/ห้อง 415 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2566,11:45   อ่าน 38 ครั้ง