ภาพกิจกรรม
โล่รางวัล โรงเรียนที่มีคะแนนพัฒนาการต่อเนื่อง3ปีการศึกษา (2563-2565)ในการสอบ O -NET ระดับชั้น ม.3 ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายเทวัน เงาะเศษ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบโล่รางวัล โรงเรียนที่มีคะแนนพัฒนาการต่อเนื่อง3ปีการศึกษา (2563-2565)ในการสอบ O -NET ระดับชั้น ม.3 ประจำปีการศึกษา 2565 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ โดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี เป็นเกียรติมอบโล่รางวัลดังกล่าวในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ณ หอประชุม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2566,12:11   อ่าน 36 ครั้ง