ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายจักรี มูลกุล
ตำแหน่ง : งานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกาาผ่านระบบ DLIT
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2564,13:36  อ่าน 36 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานวิจัยเรื่องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ รายวิชา โครงงานและการออกแบบเทคโนโลยี1 ว30285 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.48 KB

โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2564,13:36   อ่าน 36 ครั้ง